โรคอ้วน (Obesity)

ความเชื่อมโยงที่ไม่ถูกต้องระหว่างอุดมคติของร่างกายกับสุขภาพ | แนนซี่ เอ็น. เฉิน

นักมานุษยวิทยาทางการแพทย์ Nancy N. Chen กล่าว สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของอุดมคติของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เธอเสนอวิธีใหม่ในการมองตนเองและสุขภาพของเราโดยเพิ่มความหลากหลายของร่างกายเพื่อปิดช่องว่างระหว่างอุดมคติกับสิ่งที่เป็นจริง

  • บ้าน
  • ลดน้ำหนัก (weight loss)
  • โรคอ้วน (Obesity)
  • เนื้อหาทางโภชนาการ (Nutritional)
  • อาหาร (Diet)
  • อาหารปลอดสารพิษ (Organic food)
  • อาหารจานด่วน (fast food)
  • Back to top button