โรคอ้วน (Obesity)

โรคอ้วนในเด็กทะยานในล็อกดาวน์

จำนวนเด็กที่ต้องรับการรักษาโรคอ้วนในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัส เหตุผลหลักคือเด็กๆ ใช้เวลาทั้งหมดที่บ้านและไม่ทำอะไรเลยนอกจากกิน จากข้อมูลของ National Health Insurance Corporation เด็ก 1,283 คนที่มีอายุต่ำกว่า 9 ปี และเด็กโตและวัยรุ่น 2,005 คนได้รับการรักษาโรคอ้วนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 82 เปอร์เซ็นต์และ 83 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กรณีโรคอ้วนในเด็กชายอายุต่ำกว่าเก้าขวบขึ้นไปเพิ่มขึ้น 127 เปอร์เซ็นต์และ 95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเด็กหญิงที่มี 49 เปอร์เซ็นต์และ 61 เปอร์เซ็นต์ คน 2,002 คนในวัย 20 ปี และ 3,544 คนในวัย 30 ปี ยังต้องเข้ารับการรักษาโรคอ้วนในช่วงเวลาเดียวกัน เพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ และ 2.3 เปอร์เซ็นต์ Copyright © Chosunilbo & Chosun.com

Back to top button