อาหาร (Diet)

3 วิธี ที่ชุมชนสร้างชีวิตที่มีสุขภาพดี | Olivia Affuso

Olivia Affuso นักระบาดวิทยาด้านกิจกรรมทางกายกล่าวว่า การรักษาน้ำหนักให้แข็งแรงนั้นไม่ใช่แค่อาหารและการออกกำลังกาย ในการบรรยายที่นำไปใช้ได้จริงนี้ เธอแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเริ่มต้นชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรโดยใช้ประโยชน์จากพลังส่วนรวมของชุมชนที่สนับสนุนและกระตุ้นเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณ…

  • บ้าน
  • ลดน้ำหนัก (weight loss)
  • โรคอ้วน (Obesity)
  • เนื้อหาทางโภชนาการ (Nutritional)
  • อาหาร (Diet)
  • อาหารปลอดสารพิษ (Organic food)
  • อาหารจานด่วน (fast food)
  • Back to top button